FAQ – Se ofte stillede spørgsmål og svar

Hvad er vandkefir?

Kefir er produktet af en gæringsproces, som er foretaget af en koloni af symbiotiske bakterie- og gærarter i vand. Kolonien er et eksempel på en såkaldt SCOBY (Symbiotic Colony Of Bacteria and Yeast).

What is waterkefir?

Kefir is the product of a fermentation process made by a colony of symbiotic bacterial and yeast species in water. The colony is an example of a so-called SCOBY (Symbiotic Colony Of Bacteria and Yeast).

 

Hvad er fermentering?

Ordet ‘fermentering’ betyder ‘at gære’, og bliver brugt til at beskrive metoder og processer, hvorpå man skaber utallige typer af fødevarer og smagsoplevelser. Det er en kulmination af tid, sted og kultur.

What is fermentation?

The word ‘fermentation’ means ‘to ferment’ and is used to describe methods and processes that create numerous types of food and flavors. It is a culmination of time, place and culture.

 

Hvorfor er der bundfald i flasken?

Det skyldes, at det er et naturligt og levende produkt, du står med. Upasteuriseret vandkefir er lig med gode og aktive bakterier, som forefindes i bunden af flasken.

Why is there  precipitate in the bottle?

It’s because it’s a natural and vibrant product you’re dealing with. Unpasteurized waterkefir are equal to good and active bacteria, which are present at the bottom of the bottle.

 

Hvorfor skal vandkefirperler opbevares på køl?

Det er for at bevare så mange af de gode mælkesyrebakterier som muligt. Netop derfor er ’perlerne’ ikke pasteuriseret, hvilket betyder, at den vil viderefermentere og udvikle mere kulsyre, hvis den står i stuetemperatur.

Why should waterkefir be stored in a refrigerator?

It is to preserve as many of the good lactic acid bacteria as possible. Precisely, therefore, are the ‘pearls’ not pasteurized, which means that it will further ferment and develop more carbon dioxide if it is at room temperature.

 

Hvorfor smager ‘perlerne’ anderledes end sidst jeg drak den?

Det er fordi, det er et upasteuriseret produkt, som er påvirket af naturen omkring den. Fermentering er et spørgsmål om tid, temperatur og mikroorganismer. Selvom ‘perlerne’ produceres i stabile og kontrollerede omgivelser, vil smagen ændre sig en smule fra gang til gang, da kefiren er et levende produkt. Ligeledes vil mængden af kulsyre være mere eller mindre.

Why does the ‘pearls’ taste different than the last time I drank it?

That’s because it’s an unpasteurized product that is influenced by nature around it. Fermentation is a matter of time, temperature and microorganisms. Even though the ‘pearls’ is produced in a stable and controlled environment, the taste will change slightly from time to time as the kefir is a living product. Likewise, the amount of carbon dioxide will be more or less.

 

Er der alkohol i mine vandkefirperler?

Via fermenteringen omdanner gæren sukkeret til mælke- og eddikesyre, kulsyre og alkohol. Der vil være en naturlig mængde af alkohol i på grund af fermenteringen. Ligesom man finder naturlig forekommende alkohol i forskellig frugtjuice-produkter. Perlerne er blevet testet til at indeholde 0,3 % alkohol.

Is there alcohol in my waterkefir?

Through fermentation, the yeast converts the sugar into lactic and acetic acid, carbon dioxide and a little alcohol. There will be a natural amount of it because of the fermentation. Just as you find naturally occurring alcohol in different fruit juice products. The ‘pearls’ have been tested to contain 0.3% alcohol, which is considered alcohol free.

 

Hvorfor skal jeg drikke vandkefir?

Vandkefir har et naturligt indhold af mælkesyre- og eddikesyrebakterier.

Why should I drink waterkefir?

Waterkefir has a natural content of lactic and acetic acid bacteria.

 

Er vandkefir godt for mig?

Ja.

Is waterkefir good for me?

Yes.

 

Hvor kan jeg købe ‘perlerne’?

Vi samarbejder med en masse gode folk, der forhandler ‘perlerne’.

Se forhandlerne af vores læskedrik med vandkefir her …

Vi sælger hverken online eller fra bryggeriet, sådan holder vi fokus på det vi gør bedst. At brygge den bedste vandkefir til dig.

 

Hvad er forskellen mellem vandkefir og kombucha?

Vandkefir er ligesom med kombucha, fermenteret med en symbiose af bakterie- og gærkulturer, (SCOBY, Symbiotic Culture Of Bacteria and Yeast), der arbejder sammen og omdanner den tilsatte sukker til mælkesyre, eddikesyre, kulsyre og lidt alkohol.

Forskellen er, at man med vandkefir arbejder med små gryn-lignende svampe, vand og sukkerlage. Med kombucha arbejder man med en stor ‘moder’ SCOBY, the og sukkerlage. Fermenteringstiden for kefir er 2-5 dage og for Kombucha 14-28 dage.

What is the difference between waterkefir and kombucha?

Waterkefir are like kombucha, fermented with a symbiosis of bacterial and yeast cultures, (SCOBY, Symbiotic Culture Of Bacteria and Yeast) that work together and convert the added sugar into lactic acid, acetic acid, carbonic acid and some alcohol.

The difference is that with waterkefir you work with small grit-like mushrooms, water and sugar. With kombucha you work with a large ‘mother’ SCOBY, tea and sugar. The fermentation time for kefir is 2-5 days and for Kombucha 14-28 days.

 

Er det det samme som mælkekefir?

Nej. Mælkekefiren har sin oprindelse i Persien, Kaukasus og giver en cremet og fyldig yoghurt. Vandkefiren stammer fra Mellemamerika og giver en let perlende drik. Begge typer kefir udvikles af små kefirgryn, som sies fra og genbruges fra portion til portion. Begge typer kefir fermenterer i 2-5 dage.

Is it the same as milk kefir?

No. The milk kefir has its origins in Persia, Caucasus and produces a creamy and rich yogurt. Waterkefir comes from Central America and gives a light bubbly beverage. Both types of kefir are developed by small kefir grains, which are recycled from portion to portion. Both types of kefir are fermented for 2-5 days.

 

Opbevares på køl ved 5 c°, Må ikke omrystes!

Store in a refrigerator at 5 c°, Do not shake!

FAQ – Se ofte stillede spørgsmål og svar

Hvad er vandkefir?

Kefir er produktet af en gæringsproces, som er foretaget af en koloni af symbiotiske bakterie- og gærarter i vand. Kolonien er et eksempel på en såkaldt SCOBY (Symbiotic Colony Of Bacteria and Yeast).

What is waterkefir?

Kefir is the product of a fermentation process made by a colony of symbiotic bacterial and yeast species in water. The colony is an example of a so-called SCOBY (Symbiotic Colony Of Bacteria and Yeast).

 

Hvad er fermentering?

Ordet ‘fermentering’ betyder ‘at gære’, og bliver brugt til at beskrive metoder og processer, hvorpå man skaber utallige typer af fødevarer og smagsoplevelser. Det er en kulmination af tid, sted og kultur.

What is fermentation?

The word ‘fermentation’ means ‘to ferment’ and is used to describe methods and processes that create numerous types of food and flavors. It is a culmination of time, place and culture.

 

Hvorfor er der bundfald i flasken?

Det skyldes, at det er et naturligt og levende produkt, du står med. Upasteuriseret vandkefir er lig med gode og aktive bakterier, som forefindes i bunden af flasken.

Why is there  precipitate in the bottle?

It’s because it’s a natural and vibrant product you’re dealing with. Unpasteurized waterkefir are equal to good and active bacteria, which are present at the bottom of the bottle.

 

Hvorfor skal vandkefirperler opbevares på køl?

Det er for at bevare så mange af de gode mælkesyrebakterier som muligt. Netop derfor er ’perlerne’ ikke pasteuriseret, hvilket betyder, at den vil viderefermentere og udvikle mere kulsyre, hvis den står i stuetemperatur.

Why should waterkefir be stored in a refrigerator?

It is to preserve as many of the good lactic acid bacteria as possible. Precisely, therefore, are the ‘pearls’ not pasteurized, which means that it will further ferment and develop more carbon dioxide if it is at room temperature.

 

Hvorfor smager ‘perlerne’ anderledes end sidst jeg drak den?

Det er fordi, det er et upasteuriseret produkt, som er påvirket af naturen omkring den. Fermentering er et spørgsmål om tid, temperatur og mikroorganismer. Selvom ‘perlerne’ produceres i stabile og kontrollerede omgivelser, vil smagen ændre sig en smule fra gang til gang, da kefiren er et levende produkt. Ligeledes vil mængden af kulsyre være mere eller mindre.

Why does the ‘pearls’ taste different than the last time I drank it?

That’s because it’s an unpasteurized product that is influenced by nature around it. Fermentation is a matter of time, temperature and microorganisms. Even though the ‘pearls’ is produced in a stable and controlled environment, the taste will change slightly from time to time as the kefir is a living product. Likewise, the amount of carbon dioxide will be more or less.

 

Er der alkohol i mine vandkefirperler?

Via fermenteringen omdanner gæren sukkeret til mælke- og eddikesyre, kulsyre og alkohol. Der vil være en naturlig mængde af alkohol i på grund af fermenteringen. Ligesom man finder naturlig forekommende alkohol i forskellig frugtjuice-produkter. Perlerne er blevet testet til at indeholde 0,3 % alkohol.

Is there alcohol in my waterkefir?

Through fermentation, the yeast converts the sugar into lactic and acetic acid, carbon dioxide and a little alcohol. There will be a natural amount of it because of the fermentation. Just as you find naturally occurring alcohol in different fruit juice products. The ‘pearls’ have been tested to contain 0.3% alcohol, which is considered alcohol free.

 

Hvorfor skal jeg drikke vandkefir?

Vandkefir har et naturligt indhold af mælkesyre- og eddikesyrebakterier.

Why should I drink waterkefir?

Waterkefir has a natural content of lactic and acetic acid bacteria.

 

Er vandkefir godt for mig?

Ja.

Is waterkefir good for me?

Yes.

 

Hvor kan jeg købe ‘perlerne’?

Vi samarbejder med en masse gode folk, der forhandler ‘perlerne’.

Se forhandlerne af vores læskedrik med vandkefir her …

Vi sælger hverken online eller fra bryggeriet, sådan holder vi fokus på det vi gør bedst. At brygge den bedste vandkefir til dig.

 

Hvad er forskellen mellem vandkefir og kombucha?

Vandkefir er ligesom med kombucha, fermenteret med en symbiose af bakterie- og gærkulturer, (SCOBY, Symbiotic Culture Of Bacteria and Yeast), der arbejder sammen og omdanner den tilsatte sukker til mælkesyre, eddikesyre, kulsyre og lidt alkohol.

Forskellen er, at man med vandkefir arbejder med små gryn-lignende svampe, vand og sukkerlage. Med kombucha arbejder man med en stor ‘moder’ SCOBY, the og sukkerlage. Fermenteringstiden for kefir er 2-5 dage og for Kombucha 14-28 dage.

What is the difference between waterkefir and kombucha?

Waterkefir are like kombucha, fermented with a symbiosis of bacterial and yeast cultures, (SCOBY, Symbiotic Culture Of Bacteria and Yeast) that work together and convert the added sugar into lactic acid, acetic acid, carbonic acid and some alcohol.

The difference is that with waterkefir you work with small grit-like mushrooms, water and sugar. With kombucha you work with a large ‘mother’ SCOBY, tea and sugar. The fermentation time for kefir is 2-5 days and for Kombucha 14-28 days.

 

Er det det samme som mælkekefir?

Nej. Mælkekefiren har sin oprindelse i Persien, Kaukasus og giver en cremet og fyldig yoghurt. Vandkefiren stammer fra Mellemamerika og giver en let perlende drik. Begge typer kefir udvikles af små kefirgryn, som sies fra og genbruges fra portion til portion. Begge typer kefir fermenterer i 2-5 dage.

Is it the same as milk kefir?

No. The milk kefir has its origins in Persia, Caucasus and produces a creamy and rich yogurt. Waterkefir comes from Central America and gives a light bubbly beverage. Both types of kefir are developed by small kefir grains, which are recycled from portion to portion. Both types of kefir are fermented for 2-5 days.

 

Opbevares på køl ved 5 c°, Må ikke omrystes!

Store in a refrigerator at 5 c°, Do not shake!